Bán đất đường Ngô Đến

Đất nằm ngay trung tâm TP. Nha Trang, cách biển chưa đầy 500 mét, gần các điểm du lịch như Tháp bà Ponagar, Hòn Chồng… nhưng giá chỉ 30 triệu đồng/m2. 

Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia thông báo

Kiểm đếm xác định khối lượng bồi thường giải tỏa thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia đối với phần diện tích 5,73ha còn lại chưa thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cụ thể như sau: Thời gian thực hiện kiểm đếm: Kể từ ngày 15/5/2019 đến ngày 24/6/2019.

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Môi trường bền vững Các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang thông báo:

 
.

các thông tin tiện ích