Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến

Thông báo tìm chủ chuyển quyền sử dụng đất

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất số242 tờ 17(theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).

Thông báo tìm chủ chuyển quyền sử dụng đất

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Ruộng do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất số 242 tờ 17 (theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).

 
.

các thông tin tiện ích