Thông báo triển khai thực hiện và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang ("HQL") đang tiến hành xây dựng Phần Móng Dự án Nhà ở xã hội HQS tại các Lô SSH-07, SSH-08, SSH-09 thuộc Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời HQL thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và một số nội dung liên quan đến thông tin dự án, cụ thể như sau:

UBND thành phố Nha Trang thông báo

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20-1-2019, Thông báo số 51/TB-UBND ngày 5-2-2016 và Thông báo số 61/TB-UBND ngày 26-1-2018 của UBND TP. Nha Trang, cụ thể như sau:

Thông báo

Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

 
.

các thông tin tiện ích