Danh sách công khai Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Bà Lê Thị Hiền - Địa chỉ thường trú: Thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh. - Tờ bản đồ số 13; Thửa đất số 160; Diện tích đất: 4389.7 m2.

Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến

Thông báo tìm chủ chuyển quyền sử dụng đất

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất số242 tờ 17(theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).

 
.

các thông tin tiện ích