Thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ Năm, 18/07/2019, 19:56 [GMT+7]

Thông báo Bán đấu giá tài sản


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức có tài sản đấu giá : Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ 01 Ngô Quyền – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.


2. Tài sản đấu giá : 04 tài sản


 + Xe ô tô UAZ : Nhãn hiệu: UAZ-469; Biển số đăng ký: KV-54-50; Số máy: 603700;Số khung: 29300; Năm sản xuất: 1986

 

+ Xe ô tô UAZ:   Nhãn hiệu: UAZ-469;Biển số đăng ký: KV-51-77; Số máy: 701167; Số khung: 223120; Năm sản xuất: 1989    

   
 + Xe ô tô KAMAZ-55111 : Nhãn hiệu: KAMAZ-55111; Biển số đăng ký: KV-80-91;                    Số máy: 229840; Số khung: 2194097; Năm sản xuất: 2003; 

 
 + Xe mô tô MAGIC : Nhãn hiệu: MAGIC ; Loại xe: xe mô tô; Biển số đăng ký: KV-273 ; Số máy: 616644; Số khung: 616644.- Năm sản xuất: 1996


3. Giá khởi điểm :  34.100.000 đ ( Ba mươi tư triệu một trăm ngàn đồng chẵn)


4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:


- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/07/2019  đến hết 09h00’ ngày 30/07/2019, tại Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ 01 Ngô Quyền – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa,


- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/07/2019  đến hết ngày 26/07/2019,  trong giờ hành chính tại trạm sữa chữa của Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa ; địa chỉ : Diên Hòa - Diên Khánh,


- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/1 hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).


- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:


- Số tiền đặt trước: 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn  đồng).


- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và phiếu ‘ đăng kí mua tài sản đấu giá’ trong giờ hành chính từ ngày 22/07/2019 đến ngày 29/07/2019, nộp tiền mặt tại Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa


5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá:


- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 09h15 ngày 30/07/2019


- Địa điểm tổ chức đấu giá: Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa: 01 Ngô Quyền – TP Nha Trang – Khánh Hòa.


- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức ghi phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên,


Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Anh Triều, số ĐT : 0987152752.


                                                                            

 

.

các thông tin tiện ích