Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu

Thứ Sáu, 26/07/2019, 22:31 [GMT+7]

Tên bên mời thầu:  Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Địa chỉ: 19 Yersin  - Phường Lộc Thọ- TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0258.3817682 – Fax: 0258.3812344


1. Tên gói thầu: Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


- Giá gói thầu: 539.710.000 đồng (Năm trăm ba mươi chín triệu bảy trăm mười ngàn đồng)


- Nội dung chính của gói thầu: Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.


2. Tên dự án: Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


3. Thời gian phát hành HSYC: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00’ ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2019 (trong giờ hành chính).


4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2019.


Thông tin đã đăng tải Báo Khánh Hòa với Số báo 5825 ngày 16/7/2019, 5826 ngày 17/7/2019 và 5827 ngày 18/7/2019.


Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu đối với gói thầu trên trong thời gian 05 ngày. Kể từ 14h05 phút ngày 26/7/2019 và sẽ được đóng thầu vào lúc 14h ngày 2/8/2019.


(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).


 

.

các thông tin tiện ích