Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo chào hàng

Thứ Hai, 15/07/2019, 23:15 [GMT+7]

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo chào hàng với nội dung sau:


Tên gói thầu: Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


Giá gói thầu: 539.710.000 đồng (Năm trăm ba mươi chín triệu bảy trăm mười ngàn đồng)


Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.


Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp


Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước


Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ, chọn nhà thầu có giá chào thấp nhất dưới mức giá được phê duyệt, đảm bảo các tiêu chí theo hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh..


Thời gian phát hành HSYC: Bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2019 (trong giờ hành chính).


Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 19 Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3 817682, Fax (0258) 3812344


Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)


Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng bằng bảo lãnh qua ngân hàng


Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2019.


Thời điểm mở thầu: Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Phòng khách Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Số 19 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

.

các thông tin tiện ích