Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Năm, 03/05/2018, 22:43 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN


(Theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐTV ngày 28/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công Ty Khánh Việt - TNHH MTV về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt - TNHH MTV tại Công ty Cổ Phần Khánh Tânvà Công văn số 2490/UBCK-QLCB ngày 19/04/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khánh Tân).

1.    Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN


    Địa chỉ: Thôn Buôn Lác, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  

 
    Điện thoại: (0258) 3602695            Fax: (0258) 3848777


2.    Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn; Mua bán lợn giống, lợn thịt; Chế biến thực phẩm từ lợn; Kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thúy, tinh lợn.  

 
3.    Vốn điều lệ:15.036.450.000đồng


4.    Vốn góp của Tổng Công ty Khánh Việt - TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân: 802.740.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếm tỷ lệ 5,34% vốn điều lệ của CTCP Khánh Tân


5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh (Vietinbank Securities) ban hành


6.    Tổ chức tư vấn:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH


7.    Cổ phần bán đấu giá:


-    Loại cổ phần:     cổ phần phổ thông    - Số lượng cổ phần bán đấu giá:     80.274cổ phần


-    Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần    - Giá khởi điểm:     24.800đồng/cổ phần


-    Bước giá:     100 đồng    - Bước khối lượng:     100 cổ phần


8.    Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

    
-    Thời gian:  Từ ngày 07/05/2018 đến trước 16h00’00’’ ngày 24/05/2018


-    Địa điểm: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội


9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.


10.    Thời gian tổ chức đấu giá:14h00’ ngày01/06/2018tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh


Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh


11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ ngày 04/06/2018đến ngày 11/06/2018


12.    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:từ ngày 04/06/2018đến 08/06/2018


Lưu ý:


-    Thời gian thực hiện là: sáng từ 8h00’– 11h30’, chiều từ 13h00’– 16h00’các ngày làm việc trong tuần.


-    Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.khatoco.com, www.vietinbanksc.com.vn

 

.

các thông tin tiện ích