Thông báo bán đấu giá

Thứ Năm, 03/05/2018, 22:45 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO

 1.  Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO
 2. Địa chỉ:                                       Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 
 3. Điện thoại:                                    (0258) 2215 868
 4. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, trồng cây hàng năm khác, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa), buôn bán thực phẩm ...
 5. Vốn điều lệ thực góp:                45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Tổng Công ty Khánh Việt nắm giữ: 900.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ. Cổ đông khác nắm giữ: 3.600.000 cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ. 

 1. Mệnh giá cổ phần                                  10.000 đồng/cổ phần
 2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 900.000 cổ phần
 3. Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
 4. Giá khởi điểm:                           12.600 đồng/cổ phần
 5. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:              Chi Nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

                                                            Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 1. Thời gian tổ chức đấu giá:           11h00 ngày 01/06/2018
 2. Điều kiện tham dự đấu giá:       Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành.
 3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ 8h30 ngày 07/05/2018 đến 16h00 ngày 30/05/2018

Từ 8h30 ngày 07/05/2018 đến 16h00 ngày 30/05/2018

Chậm nhất 09h00 ngày 31/05/2018 tại các địa điểm đăng ký.

Hoặc

Chậm nhất 11h00 ngày 01/06/2018 tại địa điểm đấu giá (nộp trực tiếp).

Chi Nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/06/2018 đến ngày 14/06/2018
 2. Thời gian trả cọc: từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018                                

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: bvsc.com.vn, www.khatoco.com.vn

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích