Thông báo

Thứ Ba, 15/05/2018, 22:56 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦNDU LỊCH THẮNG LỢI


2.    Địa chỉ:                04 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


3.    Điện thoại:     0258 3821905    -     Fax:     0258 3821905  

 
4.    Ngành nghề kinh doanh chính:    Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn, kinh doanh dịch vụ ăn uống


5.    Vốn điều lệ:    283.689.770.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).


Công ty TNHH NN MTV Yến Sào Khánh Hòa nắm giữ: 536.842cổ phiếu.


6.    Mệnh giá cổ phần                           10.000 đồng/cổ phần


7.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:     536.842 cổ phần


8.    Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông


9.    Giá khởi điểm:        16.600 đồng/cổ phần (Mườisáu nghìn sáu trămđồng/cổ phần)


10.    Địa điểm tổ chức bán đấu giá:        Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa


Số 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

11.    Thời gian tổ chức đấu giá:  10h00 ngày 08/06/2018


12.    Điều kiện tham dự đấu giá:         Theo quy định tại Quy chếđấu giá đã ban hành.


13.    Thời gian, địa điểm đăng ký tham dựđấu giá, nộp phiếu tham dựđấu giácuối cùng:


Địa điểm    Địa chỉ    Thời gianđăng ký tham gia đấu giá     Thời gian phát phiếu tham dựđấu giá    Thời hạn nộp phiếu tham dựđấu giá


CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký    Tầng 2, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội    Từ  08h30 ngày     17/05/2018đến 16h00 ngày 05/06/2018    Từ  08h30 ngày     17/05/2018đến 16h00 ngày 05/06/2018    Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 06/06/2018 tại BVSC


Hoặc Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 07/06/2018tại BVSC – CN TP.HCM

Hoặc Lúc 10 giờ 00 ngày 08/06/2018 tại địa điểm đấu giá.


Chi nhánhCông ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký    Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh  

         
14.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018


15.    Thời gian trả cọc:         Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 14/06/2018  

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: bvsc.com.vn,yensaokhanhhoa.com.vn
 

.

các thông tin tiện ích