Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thông báo đấu giá tài sản

Thứ Tư, 02/05/2018, 19:43 [GMT+7]

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.


Tài sản đấu giá: Gỗ cây đứng rừng trồng sản xuất năm 1998, 1999. Loài cây: Dầu, Sao, Keo lai. Diện tích: 55,8ha. Địa điểm: tại  Khoảnh 4 tiểu khu 159 xã Khánh Trung và Khoảnh 1 tiểu khu 162 xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Giá khởi điểm: 926.619.000đồng.  


Tiêu chí lựa chọn: theo Điều 56 Luật đấu giá và có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản tương tự (khai thác cây đứng rừng trồng) với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.


Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 02/05/2018 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 05/05/2018. Tại: Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương. ĐC: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 02583797218.


          
 

.

các thông tin tiện ích