Thông báo mời thầu

Thứ Ba, 27/03/2018, 23:15 [GMT+7]
- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
 
- Tên công trình: Đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng Cam    Ranh đến Công ty Sanest Khánh Hòa.
 
- Địa điểm xây dựng: Thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Loại gói thầu: Xây lắp.
 
- Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động.
 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 
 - Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt tuyến ống HDPE D160 dài 8.600m. Điểm đầu tại vị trí ngã 3 đường vào Nhà máy Xi măng Cam Ranh dọc quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam đến Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h30 ngày 02/4/2018 đến trước 08h00 ngày 17/4/2018. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h. Buổi chiều từ 13h đến 15h30.
 
- Giá bán 01 bộ HSMT : 2.000.000 đồng.
 
- Bảo đảm dự thầu : 95.000.000 đồng (bằng thư bảo lãnh).
 
- Thời điểm đóng thầu : 08h00 ngày 17/4/2018.
 
- Thời điểm mở thầu : 08h30 ngày 17/4/2018.
 
 - Nơi phát hành HSMT, tiếp nhận HSDT, đóng và mở thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
.

các thông tin tiện ích