Thông báo mời thầu

Thứ Ba, 27/02/2018, 22:16 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


-    Bên mời thầu: Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Dinh - Ninh Hòa.


-    Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Dinh - Ninh Hòa.


-    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


-    Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 1/3/2018 đến 14 giờ ngày 20/3/2018.


-    Nơi bán và tìm hiểu hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3846317 - 0258.3844512.


-    Phí đấu thầu: 1.500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.


-    Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa.


-    Giá mời thầu đã bao gồm thuế VAT: 2.065.000.000 đồng/5 năm. (Hai tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).


-    Tiền ký quỹ bảo đảm dự thầu: 61.950.000đ (3% giá mời thầu).


-    Hình thức bảo đảm: giấy bảo đảm dự thầu do 01 ngân hàng bảo đảm.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 20/3/2018 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.


-    Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Dinh - Ninh Hòa kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên.


 

.

các thông tin tiện ích