Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Năm, 01/02/2018, 20:50 [GMT+7]

Thông báo mời thầu
        
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …


Tên gói thầu:  Bộ đồ đón trẻ năm 2018.


Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.


-    Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.


-    Thời gian thông báo: từ ngày  02/02/2018


-    Thời gian phát hành HSMT được gia hạn thêm đến 14 giờ ngày 07/02/2018. (Trong giờ hành chính).


-    Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3817682, Fax: 0258.3812344.


-    Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).


-    Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


-    Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14giờ 00 ngày  07/02/2018.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h05’ giờ ngày 07/02/2018.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


 

.

các thông tin tiện ích