Ban Quản lý Dự án các Công trình xây dựng Diên Khánh mời thầu

Thứ Tư, 07/02/2018, 23:13 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


1.    Tên bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD Diên Khánh


2.    Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Xây lắp; Loại gói thầu: Xây lắp.


-    Giá gói thầu: 116.704.492.000 đồng.


-    Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp, hạng mục gồm: Kè bảo vệ, đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và Khu tái định cư.


-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.


3.    Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh. Giai đoạn 2: Từ vị trí cách đường Văn Miếu 100 mét về phía thượng lưu đến Cầu Thành (Cầu Phú Lộc) và Khu tái định cư Bầu Gáo.


4.    Nguồn vốn: Ngân schs trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.


5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


6.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hỗ sơ


7.    Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 10/2/2018 đến trước 8 giờ ngày 9/3/2018.


8.    Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH TVĐT & XD Miền Trung – Tây Nguyên. Địa chỉ: 111-CT6- KĐT Vĩnh Điềm Trung – TP. Nha Trang; Ban QLDA các CTXD Diên Khánh, Địa chỉ: 149 Lý Tự Trọng, TT. Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3750160.


9.    Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng


10.    Bảo đảm dự thầu: 3.500.000.000 đồng VN (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).


11.    Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.


12.    Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 29/2/2018.


13.    Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 28/3/2018. 

.

các thông tin tiện ích