Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Hai, 29/01/2018, 20:23 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn thu của Trung tâm dịch vụ y tế bệnh viện.


Tên gói thầu:  Hệ thống máy vi tính chủ


Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.


-    Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.


-    Thời gian thông báo: từ ngày  27/1/2018 – 31/ 1 /2018.


-    Thời gian phát hành HSMT từ ngày 1/2/2018 đến trước 14 giờ, ngày 7/2/2018 (trong giờ hành chính).


-    Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3817682, Fax: 0258.3812344.


-    Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).


-    Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


-    Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14 giờ ngày  7/2/2018.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 7/2/2018.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đề nghị Báo Khánh Hòa bố trí sắp xếp để những thông tin trên được đăng sớm nhất với ba kỳ liên tục. 

.

các thông tin tiện ích