Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Năm, 25/01/2018, 22:48 [GMT+7]

                                                        

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …

Tên gói thầu:  

 1. Hàng văn phòng phẩm, hàng vệ sinh, hàng rẻ tiền mau hỏng 06 tháng đầu năm 2018.
 2. Hàng Giấy các loại 06 tháng đầu năm 2018.
 3. Thiết bị, linh kiện vi tính thay mới 06 tháng đầu năm 2018.
 4. Biểu mẫu in ấn năm 2018.

Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.

 • Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.
 • Thời gian thông báo: từ ngày  26/01/2018 – 29/ 01 /2018.
 • Thời gian phát hành HSMT từ ngày 30/01/2018 đến trước 14 giờ, ngày 07/02/2018 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.

        Điện thoại: 0258.3817682, Fax: 0258.3812344.

 • Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). Riêng gói thầu “Hàng Giấy các loại 06 tháng đầu năm 2018” được phát hành Miễn phí.
 • Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.
 • Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14giờ 00 ngày  07/02/2018.
 • Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h05’ giờ ngày 07/02/2018.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

.

các thông tin tiện ích