Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Thứ Năm, 21/12/2017, 21:59 [GMT+7]

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhThủy lợi Nam Khánh Hòa.
  • Địa chỉ: 9A Tô Vĩnh Diện, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: 02583 562761; Fax: 02583 561496
  1. Tên gói thầu: Trang bị máy phát điện dự phòng cho 03 hồ chứa nước (Hồ Suối Dầu, Hồ Cam Ranh, Hồ Suối Hành).
  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Giá trúng thầu (triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Trang bị máy phát điện dự phòng cho 03 hồ chứa nước (Hồ Suối Dầu, Hồ Cam Ranh, Hồ Suối Hành).

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

720,0

716,1

Công ty TNHH Kỹ thuật điện Việt Nhật

218/QĐ-CT ngày 8/12/2017 của Phó giám đốc phụ trách Công ty.

Trọn gói

15 ngày

 

.

các thông tin tiện ích