Thông báo bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức có tài sản đấu giá : Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ 01 Ngô Quyền – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. 2. Tài sản đấu giá : 04 tài sản  + Xe ô tô UAZ : Nhãn hiệu: UAZ-469; Biển số đăng ký: KV-54-50; Số máy: 603700;Số khung: 29300; Năm sản xuất: 1986

Thông báo chào gói thầu để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

*Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vạn Ninh có kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, giá trị gói thầu tư vấn dịch vụ tổ chức bán đấu giá như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo chào hàng

Tên gói thầu: Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa Giá gói thầu: 539.710.000 đồng (Năm trăm ba mươi chín triệu bảy trăm mười ngàn đồng) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

 
.

các thông tin tiện ích