Thông báo về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 tại thành phố Cam Ranh

Thứ Năm, 06/02/2020, 14:02 [GMT+7]

Thông báo V/v tổ chức lại Chi nhánh số 02 tại thành phố Cam Ranh


Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;


Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thông báo như sau:


1. Tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.


2. Trụ sở Chi nhánh số 02 đặt tại số 196 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Điện thoại: 0258.3862629.


4. Ngày ra Quyết định sáp nhập là ngày 15/01/2020 và ngày bắt đầu hoạt động của Chi nhánh sáp nhập là ngày 15/01/2020.


5. Phạm vi trợ giúp pháp lý: Chi nhánh số 02 thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Khánh Sơn.


Chi nhánh số 04 đặt tại huyện Khánh Sơn chấm dứt hoạt động kể từ ngày 15/01/2020.


Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo.

.

các thông tin tiện ích