Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo

Thứ Tư, 13/11/2019, 22:39 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo

V/v kiểm kê, xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Treo dây mạch 02 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang (lần 2).

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày27/11/2019.

2. Đối tượng đo đạc, kê khai, kiểm đếm: Các thửa đất nằm trong ranh giới giải tỏa của dự án gồm:

STT

Địa phương

Số thửa/Tờ BĐ

Địa chỉ

1

UBND xã Vĩnh Lương

98/19; 62/5; 21/5

Thôn Cát Lợi

195/1

Thôn Văn Đăng 1

2

UBND xã Vĩnh Phương

197/34

Thôn Đắc Lộc 1

240a/1; 230a/2

Thôn Tân Thành

 

3. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng và tạo điều kiện phối hợp với Tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất bị ảnh hưởng, hộ khẩu, chứng minh nhân dân.

4. Sau thời gian Kiểm kê các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết

 

.

các thông tin tiện ích