Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Sáu, 04/10/2019, 22:48 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chitosan tan trong nước trong kháng nấm collectotrichum spp. Gây bệnh thán thư trên xoài, chuối, ớt sau thu hoạch”,


Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản


Mã số: 9540105


Của nghiên cứu sinh: Lê Thanh Long


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 27/10/2019,


Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

 

.

các thông tin tiện ích