Trường Đại học Nha Trang thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Tư, 30/10/2019, 19:05 [GMT+7]

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1970)”,


Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản


Mã số: 9620301


Của nghiên cứu sinh: Ngô Vĩnh Hạnh


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 11/11/2019,


Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.
 

.

các thông tin tiện ích