Thông báo

Thứ Hai, 21/10/2019, 19:04 [GMT+7]

Thông báo

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Khánh Hòa năm 2020.


Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức trong 3 ngày cuối tháng 3/2020, bao gồm các chương trình nghệ thuật chính như sau: Lễ khai mạc (đêm thứ nhất), Chương trình nghệ thuật (đêm thứ 2), Lễ bế mạc (đêm thứ 3) tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Để có những ý tưởng kịch bản hay và tổ chức chương trình nghệ thuật đạt chất lượng, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa trân trọng mời các đơn vị tổ chức sự kiện tham gia xây dựng kịch bản và tổ chức các chương trình nghệ thuật chính trong Lễ hội Văn hóa dân gian Khánh Hòa năm 2020.


Yêu cầu: Đơn vị tổ chức sự kiện phải là đơn vị có uy tín, năng lực và đã từng tổ chức các sự kiện quy mô tương ứng. Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện tự kêu gọi tài trợ để tổ chức Chương trình nghệ thuật (đêm thứ 2).


Hồ sơ đăng ký tham gia (làm thành 07 bộ) đề nghị gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa (địa chỉ: 01 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa) trước 17 giờ 00 phút ngày 08/11/2019. Thành phần hồ sơ gồm 04 thành phần như sau: (01) Văn bản đăng ký tham gia (trong đó cần nêu rõ cam kết tự kêu gọi tài trợ để tổ chức Chương trình nghệ thuật (đêm thứ 2)); (02) Ý tưởng, kịch bản 03 chương trình nghệ thuật; (03) Dự toán chi tiết Lễ khai mạc, Lễ bế mạc; (04) Hồ sơ năng lực chứng minh là đơn vị đã từng tổ chức các sự kiện quy mô tương ứng.
 

.

các thông tin tiện ích