Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thông báo công khai

Thứ Hai, 09/09/2019, 23:43 [GMT+7]

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thông báo công khai


Dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc điều chỉnh Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư là: 109.982 triệu đồng.


Nội dung đầu tư (giai đoạn 1) của dự án theo hình thức Hợp đồng BT gồm:


- Nhà học gồm khối học tập và giảng đường 150 chỗ, diện tích 8.640 m2.


- Nhà hành chính, hiệu bộ diện tích 5.000 m2.


- Các hạng mục phụ trợ như: Sân, đường nội bộ, chỗ để xe, bể xử lý nước thải đầu tư 20% khối lượng của dự án. Hạng mục sân vườn, cây xanh đầu tư 10% khối lượng của dự án.


- Hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, báo cháy, chống sét đầu tư 20% khối lượng của dự án.


- Bổ sung các hạng mục: Tuyến đường phụ đi vào trường, Trung tâm báo cháy 56 kênh, máy bơm cấp nước và dự phòng (03 máy), nhà bảo vệ máy bơm, bàn thực hành khối lớp học+cửa khối hiệu bộ, tường rào lưới B40, cáp ngầm 22KV và trạm biến áp 1000KVA-22,0,4KV.


Địa điểm: Khu quy hoạch Bắc Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư.


Dự án khởi công theo Hợp đồng BT chính thức ngày: 20/10/2016.


Thời gian chuyển giao dự án dự kiến: Quý III năm 2019.


Đơn vị nhận chuyển giao: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.


Giá trị dự án BT chuyển giao tạm tính: 109.482.481.000 đồng (giá trị dự án BT chính thức là giá trị sau khi được cấp thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).


Công nợ còn lại (tạm tính): 4 tỷ đồng.


Thời gian thanh lý Hợp đồng BT (dự kiến): Quý I năm 2020.


 

.

các thông tin tiện ích