Thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

Thứ Ba, 13/08/2019, 22:24 [GMT+7]

 THÔNG BÁO

Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020 - Tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020; Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020 - tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để xét chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Kết quả cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,

 Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ (%)

Nam

Nữ

I

Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”:

01

BSCKII. Nguyễn Văn Xáng

1960

 

Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

11/11

100%

II

Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”:

01

BSCK I. Trần Chí

1964

 

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

11/11

100%

02

BSCKII. Cao Việt Dũng

1960

 

Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

11/11

100%

03

CNĐD. Trần Thị Ánh Hường

 

1970

Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Da liễu

11/11

100%

04

BSCKI. Phan Văn Hiệp

1964

 

Giám đốc, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật

11/11

100%

05

BSCK I. Lê Văn Hồng

1975

 

Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

11/11

100%

06

BSCKI. Nguyễn Văn Hùng

 

1961

 

Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

11/11

100%

07

DSCKI. Nguyễn Thị Lan

 

1968

Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa

11/11

100%

08

BSCK I. Huỳnh Tấn Lộc

1965

 

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

11/11

100%

09

BSCKI. Trần Ngọc Luận

1977

 

Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa

11/11

100%

10

BSCKI. Trần Văn Minh

1964

 

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh

11/11

100%

11

CNĐD. Kiều Thị Năm

 

1962

Nguyên Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Da liễu (đã nghỉ hưu)

11/11

100%

12

BSCKI. Nguyễn Thị Nhường

 

1965

Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh

11/11

100%

13

BSCKI. Lê Văn Thành

1961

 

Chánh Thanh tra Sở Y tế Khánh Hòa

11/11

100%

14

YS. Nguyễn Thị Nguyệt Thu

 

1969

Trưởng Trạm Y tế xã Diên Hòa, Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh

11/11

100%

15

ThS. Trần Thị Kim Dung

 

1964

Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

10/11

90,9%

16

BSCKI. Phạm Tấn Đức

1963

 

Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh

10/11

90,9%

17

ThS. BS. Đoàn Quốc Hùng

1966

 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

10/11

90,9%

18

BSCKII. Diệp Bảo Lộc

1970

 

Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện khánh Vĩnh

10/11

90,9%

19

BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuấn

1960

 

Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

10/11

90,9%

20

BSCKII. Đào Hường

1959

 

Nguyên Phó Giám đốc, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng, Côn trùng (đã nghỉ hưu)

9/11

81,8%

21

BSCKI. Trần Tấn Thiện

1957

 

Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh (đã nghỉ hưu)

9/11

81,8%

 

Số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

1. Thầy thuốc Nhân dân: 01 người.

2. Thầy thuốc Ưu tú: 19 người.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020 - Tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13.

Mọi thắc mắc liên quan đến xét duyệt các danh hiệu của các cán bộ trên đề nghị gửi bằng văn bản đến thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - Tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Y tế, địa chỉ số 03 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0258.3828804) trước ngày 19/8/2019 để được giải quyết đúng theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích