Lời cảm ơn

Thứ Sáu, 02/08/2019, 23:07 [GMT+7]

LỜI CẢM ƠN

Ban Liên lạc Đồng hương Bình Định tại Khánh Hòa chân thành cảm ơn bà con đồng hương Bình Định đã góp phần ủng hộ 2 ngôi nhà tình nghĩa 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng) cho phường Đập Đá và xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn và 10 triệu đồng cho Hội Khuyến học thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định.

.

các thông tin tiện ích