Thông báo về việc hốt cốt, di dời mồ mã

Thứ Sáu, 26/07/2019, 22:34 [GMT+7]

Thông báo về việc hốt cốt, di dời mồ mã tại tổ 15, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang.


UBND xã Vĩnh Hiệp có tiếp nhận đơn đề nghị hốt cốt, di dời các ngôi mộ tại tổ 15, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang của ông: Mai Chương, sinh năm 1942; Địa chỉ: Tổ 11, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang – là đại diện cho tộc họ Mai.


Ông Mai Chương xin được di dời 3 (ba) ngôi mộ xây và 11 (mười một) ngôi mộ đất của ông bà. Mộ nằm trong khuôn viên thửa đất số 54, tờ bản đồ số 3 (theo chứng thư kiến điền cấp năm 1963 thừa kế cho ông Mai Phong) tại tổ 15 thôn Vĩnh Điềm Thượng hiện do Tộc họ Mai đang quản lý.


Nay UBND xã Vĩnh Hiệp niêm yết thông báo việc ông Mai Chương xin đăng ký hốt cốt và di dời mộ tại địa chỉ trên kể từ ngày niêm yết đến hết ngày 14-8-2019.


Mọi thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc hốt cốt di dời các ngôi mộ trên đề nghị liên hệ UBND xã Vĩnh Hiệp để được xem xét giải quyết.

 

.

các thông tin tiện ích