Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức 2019

Thứ Sáu, 19/07/2019, 23:00 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo điều chỉnh thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí xét tuyển từ ngày 17/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2019.
 

.

các thông tin tiện ích