UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO

Thứ Sáu, 12/04/2019, 23:09 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Thu hồi đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


Diện tích thu hồi: 22,63ha.


Phạm vi ranh giới: Sơ đồ vị trí khu đất số 08-2019 do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 19-3-2019 được Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông Khánh Hòa xác nhận ngày 20-3-2019.


Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3, xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.

 

.

các thông tin tiện ích