Thông báo cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Thứ Sáu, 22/03/2019, 15:45 [GMT+7]

THÔNG BÁO


V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xin thông báo như sau:


1.    Về cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT


-    Kể từ ngày 15/3/2019, khi thẻ BHYT bị mất hoặc bị hỏng, người tham gia BHYT có thể liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh hoặc cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất trong giờ hành chính để được cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí.


-    Riêng đối với trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ (nhân thân, mã quyền lợi…) thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi cá nhân, đơn vị đang tham gia BHYT.


2.    Về việc tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần


-    Kể từ ngày 1/4/2019, khi đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần, người lao động có thể liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh hoặc cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất trong giờ hành chính để được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ.


Mọi vướng mắc và nhu cầu xin liên hệ BHXH tỉnh Khánh Hòa - 05 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Nha Trang - Số điện thoại: 0258.3511777 - 0258.3827447 hoặc cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.


BHXH tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo. 

.

các thông tin tiện ích