Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 20/03/2019

Thứ Hai, 25/03/2019, 22:21 [GMT+7]

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo

Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 20/03/2019


 Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương quy định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán điện mới được áp dụng từ ngày 20/03/2019.


Để phục vụ việc tính toán tiền điện, trong ngày 20/03/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thực hiện chốt chặn chỉ số công tơ đối với các khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt. Giá điện cũ tính cho phần sản lượng điện sử dụng trước ngày 20/03/2019 và giá điện mới tính cho phần sản lượng sử dụng từ ngày 20/03/2019 trở về sau.


Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, tiền điện sẽ được tính toán nội suy theo số ngày sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số tháng 03/2019 (giá điện mới áp dụng cho các ngày sử dụng điện từ 20/03/2019 trở về sau).


Trân trọng thông báo.

 
 

.

các thông tin tiện ích