Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Hai, 07/05/2018, 23:34 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu phát triển thức ăn viên cho cá chim vây vàng (trachinotus falcatus)”,


Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản


Mã số: 9620301


Của nghiên cứu sinh: Chu Chí Thiết


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 27/5/2018,


Tại: Phòng Hội thảo A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

.

các thông tin tiện ích