UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 16/04/2018, 20:01 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


V/v kê khai mồ mả để thực hiện dự án Khu tái định cư số 2, tại thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang.


1. Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại khu vực miếu Bạch mã, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp bị ảnh hưởng bởi dự án Khu tái định cư số 2, tại thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang có trách nhiệm kê khai mồ mả để lập phương án di dời theo quy định.


- Thời gian: Từ ngày 18-4-2018 đến hết ngày 4-5-2018.


- Địa điểm kê khai: UBND xã Vĩnh Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Số 13A Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang. Điện thoại: 0915.474443) để được hướng dẫn cụ thể.


2. Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân là thân nhân mồ mả của khu vực trên đến đúng thời gian, địa điểm theo thông báo để được hướng dẫn cụ thể.


3. UBND xã Vĩnh Hiệp có trách nhiệm niêm yết, thông báo đến hộ gia đình, cá nhân trong ranh giới giải tỏa biết để thực hiện, phối hợp chặt chẽ giúp Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


4. Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại khu vực miếu Bạch Mã, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp thuộc ranh giới dự án. Hội đồng BT, HT& TĐC sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mặc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết. 

.

các thông tin tiện ích