UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Ba, 03/04/2018, 23:32 [GMT+7]
Thông báo số 194/TB-UBND ngày 21-6-2016 của UBND TP. Nha Trang về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 540/TB-UBND ngày 22-7-2010 của UBND TP. Nha Trang về việc thu hồi để thực hiện dự án Xây dựng xưởng sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ các sản phẩm  khoa học công nghệ, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.
 
- Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án: 689,5m2
 
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.
 
Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Xây dựng xưởng sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học công nghệ, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang phối hợp với cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.
 
.

các thông tin tiện ích