UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Ba, 03/04/2018, 22:34 [GMT+7]
Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang đang tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường giải tỏa của các ngôi mộ nằm trong dự án Khu đô thị Phúc Khánh 2, thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, TP. Nha  Trang. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số ngôi mộ trong khu vực dự án chưa xác định được nhân thân.
 
Nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đúng quy định của pháp luật, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phần mộ của người thân nằm trong khu vực dự án đến liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Số 9A Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang), Địa chính UBND xã Vĩnh Trung hoặc Trưởng thôn Võ Dõng (ông Nguyễn Ngọc Tuấn) để kê khai, xác định vị trí các ngôi mộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Nếu quá thời hạn nêu trên, không có người đến kê khai Trung tâm sẽ đưa những ngôi mộ còn lại vào diện vắng chủ, giao cho UBND xã Vĩnh Trung làm cồng tác di dời, giải phòng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
 
.

các thông tin tiện ích