Thông báo

Thứ Tư, 28/03/2018, 23:04 [GMT+7]
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN KHÁNH HÒA
 
THÔNG BÁO
 
KỂ TỪ NGÀY 02/04/2018, BIDV KHÁNH HÒA XIN THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH NHƯ SAU:
 
* Buổi sáng: Từ 07g30 đến 11g30
 
* Buổi chiều: Từ 13g30 đến 17g00
 
Trân trọng.
.

các thông tin tiện ích