Thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thứ Tư, 07/02/2018, 23:36 [GMT+7]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


- Tên công ty: Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang


- Địa chỉ trụ sở chính: 16C Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà


Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:


1.MSDN: 4201614889, đăng ký lần đầu ngày 23/9/2014. Thay đổi đăng ký lần thứ 1 ngày 06/02/2018


2. Thay đổi vốn điều lệ: từ 20.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng


3. Thay đổi tên của thành viên góp vốn:


3.1. Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị Phương Đông (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phương Đông - công ty này đổi tên)


3.2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tên cũ là  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Công ty đổi tên)


Hai công ty trên (thành viên) vẫn là thành viên cũ, chỉ đổi tên.


Các thông tin khác không thay đổi.
 

.

các thông tin tiện ích