Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Bảy, 24/02/2018, 23:09 [GMT+7]

Thông báo


Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa thông báo đến cán bộ đương chức trung cao, cán bộ hưu trung cao, cán bộ 2 thời kỳ kháng chiến, bà mẹ Việt Nam anh hùng có sổ quản lý sức khỏe tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ nhưng chưa khám sức khỏe định kỳ năm 2017 đến khám theo lịch như sau:


Thời gian: Sáng 7 giờ từ ngày 1/3/2018 đến ngày 16/3/2018.


Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa


Tầng 1 Khu A - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Cổng số 1, 19 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.


Nếu quá thời gian quy định của Thông báo này, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ không gải quyết mọi khiếu nại.


Lưu ý: + Nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu và siêu âm.


+ Lấy máu xét nghiệm từ 7 giờ đến 9 giờ.


 

.

các thông tin tiện ích