Lời cảm tạ của gia đình Nguyễn Thị Hồ Hương

Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa. - Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang. - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường Phước Long. - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phước Phước Hải.

Lời cảm tạ của gia đình ông Lê Phương

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ đến: - Tỉnh ủy Khánh Hòa; - Báo Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; - Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh; ....

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức 2019

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo điều chỉnh thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí xét tuyển từ ngày 17/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2019.

 
.

các thông tin tiện ích