Thông báo cung cấp nước sạch những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý

Công ty đã triển khai các phương án nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Tuy nhiên, những ngày giáp Tết, nhất là các ngày 23, 24/01/2020 (từ 29 đến 30 Tết), khách hàng sử dụng nước quá nhiều, nên các khu dân cư ở trên cao, xa trung tâm thành phố áp lực sẽ giảm hoặc không đủ nước.  

Thông báo Lịch tiếp dân trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Để phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân trong tỉnh có nhu cầu đăng ký, sang tên, di chuyển xe ô tô, mô tô trong dịp tết nguyên đán và tập trung lực lượng bảo vệ tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo lịch tiếp dân trước, trong và sau tết nguyên đán như sau:

Tin buồn của gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Mai

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Diên Khánh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 
.

các thông tin tiện ích