Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo

Lời cảm tạ của gia đình ông Nguyễn Xuân Mỹ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Nguyên; ....

Thông báo kế hoạch đấu nối tuyến ống Dn300 Tuệ Tĩnh vào Dn300 Trần Phú

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối tuyến ống Dn300 Tuệ Tĩnh vào tuyến ống Dn300 tại ngã ba Trần Phú – Tuệ Tĩnh nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực phía Nam TP. Nha Trang. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:

 
.

các thông tin tiện ích