Tin buồn của gia đình ông Nguyễn Đình Hồng

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Lương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:  

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

Địa chỉ: 02 Lê lợi, phường Xương Huân,Tp Nha Trang, Khánh hòa. Số điện thoại: 0258. 3821250        Fax: 0258. 3824205

Trường Đại học Nha Trang thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1970)", ....

 
.

các thông tin tiện ích