Tin buồn của gia đình đồng chí Cao Thị Huân

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 phút ngày 14/9/2019 về Hội trường Câu lạc bộ nghe đại tá Nguyễn Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm chính trị - Học viện Hải quân Nha Trang nói chuyện thời sự.

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu tổn thất truyền âm qua tấm composite sandwich và ứng dụng giảm ồn tàu thủy",...

 
.

các thông tin tiện ích