Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 15/05/2018, 22:54 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 14/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn CA/18P, từ số 0000046 đến số 0002500 của Công ty TNHH Ẩm thực Rồng Châu Á, mã số thuế: 4201718616, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 26 Thái Nguyên (số mới), 58 Thái Nguyên (số cũ), phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 14/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HG/17P, từ số 0000077 đến số 0000250 của Công ty TNHH Rèm cửa Hoàng Gia, mã số thuế: 4201733702, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 30/1 đường Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 02/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000051 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ Giới Long Phát Tài, mã số thuế: 4201732321, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4.     Kể từ ngày 07/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/16P, từ số 0000017 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Nhật Tân, mã số thuế: 4200849006, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/004, ký hiệu hóa đơn NL/17P, từ số 0002262 đến số 0005000 của Công ty TNHH Thương mại Như Loan, mã số thuế: 4200518886, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2270 Đại Lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KN/11P, từ số 0000659 đến số 0001500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tùng Kim Ngân, mã số thuế: 4200749121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2206 Hùng Vương, Tổ Dân Phố Lộc Trường, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000226 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nhật Tùng,  mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 413 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000230 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh, mã số thuế: 4200436898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 336B Cây số 3, Quốc Lộ I, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/14P, từ số 0000036 đến số 0000100 của Công ty TNHH Cam Ranh Travel, mã số thuế: 4201618178, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2246 Đại lộ Hùng Vương, tổ Dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 0002580 đến số 0005000 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PN/12P, từ số 0000155 đến số 0000250 của Công ty Cổ Phần Xây dựng Phương Nam, mã số thuế: 4201167503, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 200 Đại Lộ Hùng Vương, Tổ Dân Phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.     Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CP/16P, từ số 0000035 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường Phát, mã số thuế: 4201701482, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 411 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000955 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại Thanh Tuyền, mã số thuế: 4201199618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 310 Đại Lộ Hùng Vương, Tổ Dân Phố Hương Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích