Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 14/05/2018, 07:41 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 09/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NC/17P, từ số 0000093 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nam Cường - Nha Trang, mã số thuế: 4201234365, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 Lê Nghị, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 02/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PT/15P, từ số 0000088 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây  Dựng Phước Thái, mã số thuế: 4201665234, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 03/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/15P, từ số 0000031 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hải Loan QN, mã số thuế: 4201632623, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 01, Thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 07/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/15P, từ số 0000051 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Vệ Nữ, mã số thuế: 4201749727, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 32, Lô NV11, Khu đô thị Phước Long, Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 08/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CM/15P, từ số 0000312 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Cái Mép, mã số thuế: 4201649176, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 145-147 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn CK/16P, từ số 0000131 đến số 0000500; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB2/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0003671 đến số 0005000; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB3/004, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0001117 đến số 0005000; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB2/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0012434  đến số 0012500 của Công ty TNHH Du lịch lữ hành Trà Lan Viên, mã số thuế: 4200690157, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/17P, từ số 0000046 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Đá tự nhiên Hoàng Lực, mã số thuế: 4201724923, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 5 đường Phong Châu, Phường Phước Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/13P, từ số 0000147 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng IVCON Khánh Hòa, mã số thuế: 4201547939, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 17, phường Ninh hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây lắp JAVICO, mã số thuế: 4201708248, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/8 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/17P, từ số 0000005 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đại Lợi Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201754068, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 09/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HD/16P, từ số 0000311 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hoa Đăng Nha Trang, mã số thuế: 4201693601, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 94 Trịnh Phong, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000432 đến số 0000750 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương, mã số thuế: 4200629219, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 117A Nguyễn Thái Học, Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DT/14P, từ số 0000126 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kcom Việt Nam, mã số thuế: 4201582186, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 661 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 07/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/15P, từ số 0000051 đến số 0000500  của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Vệ Nữ, mã số thuế: 4201608250, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 32, Lô NV11, Khu đô thị Phước Long, Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 02/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PT/15P, từ số 0000088 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây  Dựng Phước Thái, mã số thuế:  4201665234, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 03/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/15P, từ số 0000031 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hải Loan QN, mã số thuế: 4201632623, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 01, Thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 09/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NC/17P, từ số 0000093 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nam Cường - Nha Trang, mã số thuế: 4201234365, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 Lê Nghị, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18. Kể từ ngày 08/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CM/15P, từ số 0000312 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Cái Mép, mã số thuế: 4201649176,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 145-147 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


19. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn CK/16P, từ số 0000131 đến số 0000500; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB2/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0003671 đến số 0005000; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB3/004, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0001117 đến số 0005000; vé vận tải đường bộ, ký hiệu mẫu 01VEDB2/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0012434 đến số 0012500 của Công ty TNHH Du lịch lữ hành Trà Lan Viên, mã số thuế: 4200690157, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


20. Kể từ ngày 10/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/17P, từ số 0000046 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đá tự nhiên Hoàng Lực, mã số thuế: 4201724923, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 5 đường Phong Châu, Phường Phước Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


21. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/13P, từ số 0000147 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng IVCON Khánh Hòa, mã số thuế: 4201547939, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 17, phường Ninh hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


22. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây lắp JAVICO, mã số thuế: 4201708248, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/8 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


23. Kể từ ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/17P, từ số 0000005 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đại Lợi Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201754068, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích