Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 24/04/2018, 00:07 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 24/04/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/14P, từ số 0000433  đến số 0000500 của  Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh HM,  mã số thuế: 4201586222,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  167 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 25/04/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/12P, từ số 0033215  đến số 0033250 của  Ông Lê Thiên Đức,  mã số thuế: 4201528573,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 20/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GK/17P, số 0000033  của  Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Gia Khang NT,  mã số thuế: 4201746155,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích