Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 22/04/2018, 19:57 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HM/11P, từ số 0000186 đến số 0001500 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàn Mỹ, mã số thuế: 4200682075, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Khu 5, Chung cư Lạc Hòa, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000051 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh Phát, mã số thuế: 4201659181, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 335 đường 3/4, Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DN/16P, từ số 0000149 đến số 0000250 của Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Dũng Nhị, mã số thuế: 4201242172, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 15 Quang Trung, Tổ dân phố Linh Tân, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000096 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành phố Cam Ranh, mã số thuế: 4201277672,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 17, Thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000375 đến số 0001000 của Doanh nghiệp tư nhân Quang Tuấn, mã số thuế: 4200440887, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 104 Điện Biên Phủ, Tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 21/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PA/14P, từ số 0000413 đến số 0000500 của Công ty TNHH Phúc An Cam Ranh, mã số thuế: 4201611373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích