Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 18/04/2018, 23:23 [GMT+7]

 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 11/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0036015 đến số 0036050 của Công ty TNHH XD Hoàng Mai, mã số thuế: 4201662843, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 16/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/11P, từ số 0000055 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tân Phát, mã số thuế: 4200856003, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  01 Phước Tường, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 11/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072042 đến số 0072050 của Công ty TNHH Xd - Tm và Dv Hưng Lộc Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201545473, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ngã tư, thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 19/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DN/12P, từ số 0000319 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đăng Nguyên, mã số thuế: 4201442291, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 7, đường số 13, Khu tái định cư, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích