Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 13/04/2018, 23:28 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 10/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GK/17P, từ số 0000033 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Gia Khang NT, mã số thuế: 4201746155,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 10/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/15P, từ số 0000436 đến số 0000750 của Công ty TNHH Đóng tàu Vân Phong, mã số thuế: 4201589897, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 402 Lê Hồng Phong, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 12/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000015 đến số 0000100 của Công ty TNHH Nhật Tân,  mã số thuế: 3000364926-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 10/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BP/11P, từ số 0000143 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Phát, mã số thuế: 4201244973,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích