Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 08/04/2018, 22:01 [GMT+7]

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 21/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072280 đến số 0072300 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Nha Trang, mã số thuế: 0300450289-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 06/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/13P, từ số 0000024 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Anh Thư KH, mã số thuế: 4201569435, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 81 Khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 29/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000035 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát, mã số thuế: 4201600212, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích