Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 15/03/2018, 11:54 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 16/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NG/11P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Giang, mã số thuế: 4200338241,  chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 16/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BP/11P, từ số 0000143 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Phát, mã số thuế: 4201244973,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 08/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TM/16P, từ số 0000041 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Tân Minh Nha Trang, mã số thuế: 4201691481, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1/4 Hẻm Bưu Điện, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000414 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Doanh, mã số thuế: 4200744388,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ I, Thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 12/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/11P, từ số 0001240  đến số 0001250 của Công ty TNHH Vận tải Thành Phát, mã số thuế: 4201185647, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 40 Nguyễn Chí Thanh, Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 12/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000061 đến số 0000500 của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liên, mã số thuế: 4200499288, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 12/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/16P, từ số 0000057 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Thành Kiên, mã số thuế: 4201717820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 64 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 13/03/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0000816 đến số 0000850 của Nguyễn Thị Phù Dung, mã số thuế: 4201434036,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 7 - Bình Tây, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 07/03/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0016009 đến số 0016050 của Công ty TNHH Quãng Phát Nha Trang,  mã số thuế: 4201490898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 3, Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 09/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, số 0000045 của Công ty TNHH Cơ khí Anh Khoa, mã số thuế: 4201591945,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
    
 

.

các thông tin tiện ích