Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 11/03/2018, 21:03 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 06/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0000096 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nguyên Lộc Phát Nha Trang,  mã số thuế: 4201566233, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 139 Trần Nguyên Hãn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 06/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000047 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Khánh Hòa, mã số thuế: 4201641988,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phù Đổng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang,, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 08/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000064 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Đại Dương VN, mã số thuế: 4201164982, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 196 Tổ 3 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích