Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 07/02/2018, 23:26 [GMT+7]

      
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 07/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NS/11P, từ số 0000053  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Năm Sao,  mã số thuế: 4201208492,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  30 đường B3 Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng


2. Kể từ ngày 07/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000006  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Trung Nam Thành,  mã số thuế: 4201727716,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 208 Quốc lộ 1A, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 07/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000077  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Điện tử Cơ khí Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201544737,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  10/1A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 08/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BM/17P, từ số 0000003  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh Nha Trang,  mã số thuế: 4201731328,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 05/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SM/16P, từ số 0000066  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Kỹ thuật Tàu biển Sao Mai,  mã số thuế: 4201684357,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Vĩnh Phước, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 05/02/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/13P, từ số 0000200  đến số 0000202 của  Công ty TNHH XD & TM Khải Hoàn NT,  mã số thuế: 4201568167,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích