Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 01/02/2018, 20:25 [GMT+7]

     
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 29/1/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NS/15P, từ số 0000204 đến số 0000500 của Công ty TNHH Ngôi Sao Sáng Nha Trang - Sài Gòn, mã số thuế: 4201575372, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 7 Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.”


2. Kể từ ngày 30/1/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PL/14P, từ số 0000127 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phương Loan, mã số thuế: 4201623097, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng


 

.

các thông tin tiện ích