Mất giấy tờ

Thứ Tư, 17/01/2018, 23:02 [GMT+7]

Mất giấy tờ

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung Sơn thông báo về việc mất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác găn liền với đất số CH00106/22396 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 17/8/2010 tại thửa số 15 tờ bản đồ số 1- tiểu khu 573 diện tích 5879m2 loại đất rừng sản xuất tại thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang cấp cho ông Phan Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Mai. Tại trang 03 của GCN đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung Sơn được Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa chỉnh lý ngày 28/8/2015 hiện nay đã thất lạc. Công ty thông báo nếu ai nhặt được xin liên hệ về Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung Sơn tai địa chỉ số 94/62 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang gặp anh Tuấn.

.

các thông tin tiện ích