Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 19/01/2018, 23:09 [GMT+7]

 
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LV/17P, từ số 0000017 đến số 0000500 của Công ty TNHH Lâm Viên Km, mã số thuế: 4201214947, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000208 đến số 0000250 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Công ty TNHH Reachon Nha Trang, mã số thuế: 4201638537, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Km5 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LN/17P, từ số 0000006 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Lương Nguyễn, mã số thuế: 4201656198, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, số 0000012 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi, mã số thuế: 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/16P, số 0000014 của Công ty TNHH Thăng Long 79 Cam Ranh,  mã số thuế: 4201707371, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Sơn, P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích